ตอน เจ้าแห่งกวางกับพระราชา

20220125

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนปรารภว่า เสียงนกกาที่เจื้อยแจ้วอยู่ข้างนอก ท่ามกลางความสงบเงียบนั้นไพเราะยิ่งนัก ถือเป็นความสุขในชีวิตประการหนึ่ง หากทุกคนสามารถตื่นรู้ได้เสมอว่า จิตของสรรพสิ่งนั้นล้วนบริสุทธิ์ผุดผ่องเฉกเช่นเดียวกัน


ไม่ว่าในดินแดนของมนุษย์ ของนก หรือสรรพชีวิตอื่นๆ ล้วนเท่าเทียมกัน หากทุกชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะดีมากเพียงใด นอกจากนี้ หากปุถุชนมีจิตเมตตาและปัญญาเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ มิเท่ากับเป็นสวรรค์บนดินหรือ
พระพุทธองค์ตรัสว่า สรรพชีวิตล้วนสามารถตื่นรู้ได้ จึงมักบอกอยู่เสมอว่า “จิตของพุทธองค์กับจิตของสรรพชีวิต ล้วนมิได้แตกต่างกัน” แต่เพราะความเขลาเพียงชั่วขณะ ทำให้คนเรามักหลงทิศทางได้ง่าย และเพราะความหลงนี้เอง เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ทั้งความขัดแย้งระหว่างคนกับคน และความขัดแย้งระหว่างคนกับสรรพสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เห็นไหมว่า โลกมนุษย์เรานี้น่ากลัวมากเพียงใด ในทางกลับกันโลกของสรรพสัตว์ กลับเรียบง่ายกว่าโลกมนุษย์

 

20220125Template

                                               รูปโดย บุษรา สมบัติ

เจ้าแห่งกวางกับพระราชา
ในป่าแห่งหนึ่ง มีเจ้าแห่งกวางซึ่งขนของมันเป็นสีมณีนพเก้า วันหนึ่งขณะที่มันเดินเล่นอยู่ข้างลำธาร ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอให้ช่วย เมื่อเดินตามเสียงไป จึงพบชายผู้หนึ่ง ที่กำลังไหลไปตามกระแสน้ำ ด้วยความเมตตา มันจึงกระโดดลงไปในลำธาร และว่ายเข้าไปใกล้ๆ ชายผู้นั้น พร้อมทั้งพูดขึ้นว่า “มาเถิด ท่านจงจับเขาของข้าไว้ และขึ้นมานั่งบนหลังของข้า” มันพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มี เพื่อช่วยชีวิตชายผู้นี้ไว้

เมื่อรอดตาย ชายผู้นั้นจึงเอ่ยด้วยความซาบซึ้งใจว่า “ข้ายินดีเป็นทาสรับใช้ท่านตลอดชาติ”

เจ้าแห่งกวางกล่าวตอบว่า “ไม่จำเป็นหรอก ท่านรู้ไหมว่าผู้คนต่างก็อยากได้หนังของข้า ดังนั้น ข้าขอเพียงแค่ เมื่อท่านกลับออกไป อย่าได้บอกใครว่ามีกวางเช่นข้าอยู่ ณ ที่แห่งนี้”

ชายผู้นั้นจึงให้สัญญาว่า “ข้าจะไม่บอกใครเด็ดขาด ขอบคุณท่านอย่างยิ่ง”

พระราชาของดินแดนแห่งนี้ เป็นผู้มีเมตตาจิต วันหนึ่งขณะที่มเหสีของพระองค์กำลังบรรทม ได้ฝันถึงกวางที่มีขนทอประกายด้วยแสงของมณีนพเก้า เป็นที่พึงพระทัยของพระองค์อย่างยิ่ง จึงได้ไปทูลแก่พระราชาว่า “หากสามารถเอาหนังของกวางมาทำเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ และเอาเขาของมันมาทำเป็นเป็นต่างหูได้ คงจะดีไม่น้อย”

พระราชาจึงตรัสว่า “มีสัตว์อย่างนี้บนโลกด้วยหรือ”

มเหสีตรัสตอบว่า “หากท่านไม่หามาให้ข้า ข้าจะตายให้ท่านดู”

ในที่สุดพระราชาจึงติดประกาศเพื่อออกตามหา เมื่อชายผู้หนึ่งเห็นประกาศนี้เข้า จึงรู้สึกยินดียิ่งนัก “ข้ากำลังจะรวยแล้ว” เขาคิดในใจ จากนั้นจึงนำเรื่องทั้งหมด ไปกราบทูลแก่พระราชา ในที่สุดพระองค์จึงนำข้าราชบริพารเข้าป่าไปเพื่อจับกวางตัวนั้น

ขณะนั้น เจ้าแห่งกวางกำลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ เมื่อนกที่บินอยู่เห็นขบวนของพระราชากำลังนำทัพทหารมุ่งหน้ามาทางนี้ มันจึงรีบบินเข้าไปปลุกเจ้าแห่งกวาง เมื่อเห็นพระราชากระชั้นชิดเข้ามา จึงได้เข้าไปจิกที่หูของกวาง จนกวางตกใจตื่น และเห็นว่าพระราชาและทหารของพระองค์ได้ล้อมมันไว้หมดแล้ว

เจ้าแห่งกวางจึงเดินไปยังเบื้องพระพักตร์ของพระราชา คุกเข่าลงพร้อมทั้งเอ่ยขึ้นว่า “ข้ารู้ว่า วันนี้ข้าคงไม่มีทางหนีรอดไปได้ แต่ว่าข้าขอทูลถามพระองค์ว่า ท่านรู้ได้อย่างไรว่ามีข้าอยู่ ณ ที่แห่งนี้”

พระราชาตรัสตอบว่า “มีชายผู้หนึ่งบอกเราเกี่ยวกับที่อยู่ของเจ้า”

เจ้าแห่งกวางจึงเอ่ยต่อไปว่า “หลายวันก่อน มีชายผู้หนึ่งตกลงไปในลำธาร ข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาขึ้นมา เขาบอกว่ายินดีเป็นทาสรับใช้ช้า แต่ข้าบอกเขาว่าไม่จำเป็น ขอเพียงแค่ อย่านำที่อยู่ของข้าไปบอกกับผู้อื่น”

เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นจึงสลดใจยิ่งนัก และตรัสขึ้นว่า “จิตใจของชายผู้นี้ช่างชั่วร้ายยิ่งนัก ทรยศได้แม้กระทั่งผู้มีบุญคุณที่ช่วยชีวิต” จากนั้นจึงตรัสกับเจ้าแห่งกวางว่า “ข้าจะออกคำสั่งห้ามการล่ากวางทั่วราชอาณาจักร”

เมื่อความทราบถึงมเหสี พระองค์จึงทรงโกรธกริ้วอย่างมาก “ทำไมท่านไม่ยอมทำตามที่ข้าขอ” ความโกรธนี้ ทำให้มเหสีใจสลายและสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา

พระราชาทรงเศร้าโศกและเสียพระทัยอย่างมาก แต่ก็ได้ย้อนคิดถึงโทษของความโลภ ท่านจึงยิ่งรู้จักทะนุถนอมชีวิตสรรพสัตว์มากยิ่งขึ้น ในที่สุดจึงได้ประกาศแก่พสกนิกรของพระองค์ว่า “ห้ามทุกคนล่ากวางเป็นอันขาด”

พระอินทร์เองก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก แต่ท่านก็ยังคลางแคลงใจ จึงจำแลงกายลงมาเป็นฝูงกวาง และกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ทำให้พืชผลต่างๆ เสียหายทั้งหมด ชาวบ้านเองก็หมดหนทาง ไม่สามารถทำร้ายกวางได้ ทำให้สิ่งที่พวกเขาเพาะปลูกไว้ โดนฝูงกวางกัดกินจนหมด พวกเขาควรทำอย่างไรดี ในที่สุด จึงได้ส่งตัวแทนเข้าไปกราบทูลแก่พระราชา พระองค์จึงตรัสว่า “ข้าต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้ ด้วยการไม่ทำร้ายกวาง” เมื่อเห็นถึงความมุ่งมั่นของพระราชา พระอินทร์จึงซาบซึ้งและดลบันดาลให้กวางจำแลงทั้งหมดหายไป พร้อมทั้งเสกให้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมอีกเท่าตัว

ท่านธรรมาจารย์ปรารภว่า เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของกวางมณีนพเก้าในพุทธคัมภีร์ แม้มันจะเป็นเพียงสัตว์ อยู่ในร่างของเดรัจฉาน แต่จิตใจของมันกลับตื่นรู้ มีความรักอันบริสุทธิ์ ดังนั้นมันจึงยินดีที่จะอุทิศตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

พระราชาซึ่งเป็นมนุษย์ หลังจากเข้าใจเรื่องราวต่างๆ แล้ว ก็รักษาสัจจะของตนที่จะไม่ทำร้ายสรรพสัตว์ ขณะเดียวกัน ก็ขอให้ลองมองเรื่องราวของคนอีกสองคน นั่นคือ ชายผู้ทรยศต่อผู้มีพระคุณ และมเหสีผู้ตกอยู่ในห้วงของความโลภโกรธหลง จนใจสลายและตายในที่สุด ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะจิตใจอันยากแท้หยั่งถึงของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าทุกสรรพชีวิต ล้วนมีพุทธจิตอันบริสุทธิ์ที่สามารถตื่นรู้ได้ แต่พุทธจิตนั้นกลับโดนกิเลสบดบังไว้ จนนำมาซึ่งการก่อกรรมทำเข็ญ เราจึงต้องรู้จักสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากกิเลสมลทินนี้ และหวนคืนสู่พุทธจิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง เราต้องมีความมุ่งมั่น มีปณิธานอันเด็ดเดี่ยว จึงขอให้ทุกคนมีความตั้งใจอย่างแท้จริง

 

คอลัมน์ "จิตอาสา บันดาลใจ"

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

“วันไหนที่ตกลงกันว่า ฉันจะทำอาหารมังสวิรัติ ทำไมเขาต้องงานยุ่งเป็นพิเศษ จนกลับมากินข้าวเย็นที่บ...

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“หนูจะไม่กินพวกเจ้าแล้วนะ” นี่คือเสียงของ คุณจรรยพร เข้มแข็ง ในวัย 8 ขวบ พูดบอกกับตัวเอง หลังจา...

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

“ตอนนั้นเราทุกคนในครอบครัว ตัดสินใจกินมังสวิรัติเป็นระยะเวลา 100 วัน เพื่ออุทิศกุศลบุญให้กับคุณแม่ ...

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

“เมื่อก่อนฉันจะงดเนื้อสัตว์ เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่เมื่อมาฟังการบรรยายของจิตอาสาฉือจี้...

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

“ตอนเริ่มต้น ฉันกำหนดว่าจะกินทุกวันพระ แต่พอถึงวันพระ ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องรับรองลูกค้าหรือแขกที่...

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

“ฉันก็เหมือนคนอื่นๆ ค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ให้กินอะไร ฉันก็กินอย่างนั้น ดังนั้นฉันจึงคิดเสมอว่า ทั้งหมูเห...

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

1 ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ เผยแผ่ธรรมะขจรไกล รอยยิ้มอบอุ่น ท่าทีอ่อนโยน สื่อให้เห็นถึงความมี...

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช ...

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษา ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงคุณธรรม ก่อ...

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

“ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า...

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ” “เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ...

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์ “จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนว...

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความย...

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำ...

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจ...

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาส...

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา  ปสุตานนท์

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ใ...

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม “ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือน...

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เ...

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก  “ผอ.นนทภัทร  ประวีณชัยกุล”

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ...

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

เมื่อก้าวเข้ามาใน “ฉือจี้” ชีวิตก็แตกต่างไปจากเดิม “ฉือจี้ไต้หวันมาทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผ...

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

คุณเคยรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองมั้ย เคยทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการกังวลห่วงใยสมาชิกในครอบครัวตัวเ...

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

“โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกร...

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย   คุณเฉินลี่หน่วน

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจาก...

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

"แม้จะเดินแต่ละก้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใจมุ่งมั่นก็ไม่ยากเกินไปค่ะ" จิตอาสาฉือจี้ ค...

«
»