ตอน องค์หญิงน้อยกับฟองอากาศบนผิวน้ำ

20220215

ชีวิตเป็นดั่งความฝัน แม้เราจะเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ รู้ทั้งรู้ว่าอะไรผิด อะไรไม่ควรทำ แต่กลับควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ เมื่อเกิดกิเลสขึ้นในจิตใจ ย่อมประพฤติตนไม่เหมาะสม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสุรา ตัณหาราคะ ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงหรือลาภยศ ล้วนทำให้จิตใจลุ่มหลง จนควบคุมไม่ได้ และใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลงมัวเมา สับสนเลอะเลือน คิดว่ามายาภาพ คือ ความจริง

 

ชีวิตของเราเป็นเช่นนี้หรือ เห็นแล้วก็อยากได้ ฉันอยากได้สิ่งนี้ แท้จริงแล้วสิ่งนั้น มันคืออะไร นับแต่โบราณมา มีกี่คนแล้วที่เห็นวัตถุธรรมดาเป็นสมบัติล้ำค่า เป็นสมบัติแล้วทำไมหรือ หากมองให้ชัด จะเห็นว่าต้องแลกด้วยการทำลายทุกสิ่ง นับแต่โบราณมา ความโลภนี้ได้ทำลายไปแล้วกี่ชีวิต กว่าจะได้สมบัตินั้นมา ดังนั้นมันจึงมีราคาที่สูง
ผู้คนบนโลกต่างต้องการ และปรารถนาที่ จะครอบครอง โดยหารู้ไม่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นมายาภาพ

20220215Template resize

                                           รูปภาพโดย บุษรา สมบัติ

องค์หญิงน้อยกับฟองอากาศบนผิวน้ำ
ในอดีต พระราชาผู้หนึ่ง ทรงโปรดองค์หญิงน้อยของพระองค์เป็นอย่างมาก จึงได้สร้างสวนดอกไม้ที่งดงามให้ ในลำธารก็มองเห็นฟองอากาศ ที่เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ จะสะท้อนแสงสีรุ้งออกมา ดั่งไข่มุกหลากสี

เมื่อองค์หญิงน้อยทอดพระเนตรเห็นก็ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสกับพระราชาว่า “ลูกอยากได้ไข่มุกที่อยู่ในน้ำเหล่านั้น” พระราชาตรัสว่า “มันเป็นฟองอากาศ ทำได้แค่ดู ไม่สามารถจับต้องได้” องค์หญิงน้อยจึงตรัสว่า “ ลูกไม่สนใจ ลูกอยากได้เพคะ” พระราชาจนใจที่จะอธิบาย ทำอย่างไรจึงจะนำฟองอากาศมาให้องค์หญิงน้อยได้ จึงรับสั่งให้ทหารเร่งเดินทางเข้าไปในตัวเมือง เพื่อติดประกาศหาผู้ที่สามารถนำฟองอากาศขึ้นจากน้ำ มาให้องค์หญิงน้อยให้ได้ภายใน 7 วัน มิเช่นนั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องถูกตัดหัว

เมื่อเวลากระชั้นเข้ามา ทุกคนต่างกระวนกระวายใจเป็นอย่างมาก นักปราชญ์ผู้หนึ่ง เดินทางมาจากต่างถิ่น ได้เห็นประกาศที่ติดไว้ และครอบครัวของผู้รับผิดชอบ ที่สวมกอดและร่ำไห้ด้วยกัน เขาจึงดึงใบประกาศออกมาและมุ่งหน้าไปยังวังหลวง

นักปราชญ์พูดว่า “ขอให้องค์หญิงไปเลือกไข่มุกด้วยกันขอรับ”

องค์หญิงน้อยดีใจมากจึงเสด็จไปริมน้ำ “องค์หญิงต้องการเม็ดไหนขอรับ”

องค์หญิงน้อยจึงเริ่มทอดพระเนตรหา แล้วตรัสว่า “เราชอบเม็ดนี้ เม็ดนั้น และเม็ดโน้น”

นักปราชญ์จึงพูดว่า “หม่อมฉันจะให้อุปกรณ์นี้แก่พระองค์ ถ้าพระองค์ต้องการเม็ดไหน

ก็สามารถช้อนมันขึ้นมาได้ หรือจะนำมาร้อยเป็นสร้อยก็ได้นะขอรับ”

องค์หญิงช้อนอุปกรณ์ลงไป เพียงแค่น้ำกระเพื่อม ฟองอากาศก็แตกออก องค์หญิงจึงพยายามอีกครั้ง แต่ไม่ว่าองค์หญิงจะพยายามสักเพียงใด ก็ยังแตกอยู่ดี องค์หญิงน้อยทรงกริ้วเป็นอย่างมาก ทำไมตนจึงช้อนขึ้นมาไม่ได้ หรือแท้จริงแล้ว มันไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้

นักปราชญ์จึงพูดว่า “ใช่แล้วขอรับองค์หญิง หากแม้แต่พระองค์ยังช้อนมันขึ้นมาไม่ได้ แล้วใครเล่าจะทำได้ ฟองอากาศเป็นเพียงภาพลวงตาที่จับต้องไม่ได้ ชื่อของมันคือฟองอากาศ เกิดจากน้ำไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำ กลายเป็นฟองอากาศบนน้ำ หรือหากน้ำมีการเคลื่อนไหว ก็จะทำให้เกิดฟองขึ้น เรียกว่าฟองอากาศ ฟองอากาศเป็นแค่อีกชื่อหนึ่งของน้ำ น้ำก็คือชื่อหนึ่งของฟองอากาศ หากวิเคราะห์ตามชื่อเรียกนี้แล้ว หม่อมฉันก็มีวิธีนำไข่มุกมาให้พระองค์ได้ขอรับ”

องค์หญิงทรงลองคิดไตร่ตรองตามที่นักปราชญ์พูด ไม่ว่าน้ำหรือฟองอากาศ มันก็คือ “น้ำ” เหมือนกัน เดิมทีน้ำก็ไหลไม่หยุดนิ่ง ฟองอากาศก็เป็นดั่งภาพมายาที่ไม่จีรังยั่งยืน ชีวิตก็เป็นภาพมายาไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน เมื่อทรงคิดได้เช่นนี้แล้ว องค์หญิงจึงมีพระประสงค์จะเรียนรู้หลักสัจธรรม และตรัสกับพระราชาว่า "ลูกไม่ต้องการไข่มุกอะไรแล้วเพคะ ลูกอยากให้นักปราชญ์ท่านนี้ มาเป็นครูของลูกเพคะ”

นับจากนั้นมา องค์หญิงจึงค่อยๆ ซึมซับหลักธรรมคำสอน จนถ่องแท้ในเส้นทางแห่งธรรม และนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง ทรงทุ่มเททำงานเพื่อพสกนิกร จนกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีของพระราชา เพราะทรงมีพระปรีชาสามารถและฉลาดหลักแหลม

เราจึงต้องหมั่นรักษาจิตใจให้บริสุทธ์ เพราะถ้าเราหลงผิด ก็จะเห็นภาพลวงตาเป็นสิ่งจีรัง แต่หากจิตใจเราตื่นรู้ ถ่องแท้ในหลักสัจธรรม เราก็ย่อมเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างกระจ่างแจ้ง ชีวิตเปรียบดั่งเมฆหมอกพัดผ่าน เรามีสิทธิ์เพียงใช้ชีวิต แต่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง ดังนั้น ขออย่าได้เห็นว่า ชีวิตเราเป็นสิ่งจีรังยั่งยืน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นภาพมายา ที่ลวงให้หลงลืมจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์ของเรา จึงทำให้ลุ่มหลงกับรูปลักษณ์หรือสิ่งของ แก่งแย่งชิงดีก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ จากน้ำมือมนุษย์ ส่วนความสุขนั้นก็สามารถสร้างขึ้นจากความคิดของเรา ดังนั้น พวกเราต้องหมั่นดูแลความคิดของตนเองให้ดี

เราทุกคนล้วนมีสมบัติอันล้ำค่าในตัว แต่เราอาจจะไม่รู้ นั่นคือคุณธรรมในจิตใจ ดังนั้นเมื่อมีคุณธรรมแล้ว เราย่อมใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข แต่เพราะไม่รู้ว่าเรามีสมบัติล้ำค่าในตัว จึงใช้ชีวิตอย่างลุ่มหลงมัวเมา เห็นภาพมายาเป็นสิ่งจีรังยั่งยืน ดังนั้น เราจึงต้องหมั่นดูแลรักษาจิตใจของตน การใช้ชีวิตในโลกแห่งมายานี้ เราต้องรู้จักค้นหาหลักธรรมนำมาปรับใช้ ซึ่งในจิตใจของเราทุกคนล้วนมีไข่มุกนี้เช่นกัน หากเราไม่ดูแลรักษาให้ดี ไข่มุกนี้ก็ย่อมไม่ปรากฎให้เห็น ก็จะเป็นเพียงแค่ฟองอากาศบนผิวน้ำเท่านั้น มัวแต่ช้อนหาฟองอากาศ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไข่มุก โดยคาดไม่ถึงเลยว่า เราทุกคนล้วนมีไข่มุกอันแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจของตัวเองอยู่แล้ว

คอลัมน์ "จิตอาสา บันดาลใจ"

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

“วันไหนที่ตกลงกันว่า ฉันจะทำอาหารมังสวิรัติ ทำไมเขาต้องงานยุ่งเป็นพิเศษ จนกลับมากินข้าวเย็นที่บ...

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“หนูจะไม่กินพวกเจ้าแล้วนะ” นี่คือเสียงของ คุณจรรยพร เข้มแข็ง ในวัย 8 ขวบ พูดบอกกับตัวเอง หลังจา...

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

“ตอนนั้นเราทุกคนในครอบครัว ตัดสินใจกินมังสวิรัติเป็นระยะเวลา 100 วัน เพื่ออุทิศกุศลบุญให้กับคุณแม่ ...

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

“เมื่อก่อนฉันจะงดเนื้อสัตว์ เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่เมื่อมาฟังการบรรยายของจิตอาสาฉือจี้...

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

“ตอนเริ่มต้น ฉันกำหนดว่าจะกินทุกวันพระ แต่พอถึงวันพระ ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องรับรองลูกค้าหรือแขกที่...

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

“ฉันก็เหมือนคนอื่นๆ ค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ให้กินอะไร ฉันก็กินอย่างนั้น ดังนั้นฉันจึงคิดเสมอว่า ทั้งหมูเห...

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

1 ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ เผยแผ่ธรรมะขจรไกล รอยยิ้มอบอุ่น ท่าทีอ่อนโยน สื่อให้เห็นถึงความมี...

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช ...

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษา ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงคุณธรรม ก่อ...

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

“ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า...

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ” “เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ...

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์ “จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนว...

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความย...

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำ...

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจ...

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาส...

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา  ปสุตานนท์

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ใ...

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม “ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือน...

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เ...

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก  “ผอ.นนทภัทร  ประวีณชัยกุล”

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ...

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

เมื่อก้าวเข้ามาใน “ฉือจี้” ชีวิตก็แตกต่างไปจากเดิม “ฉือจี้ไต้หวันมาทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผ...

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

คุณเคยรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองมั้ย เคยทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการกังวลห่วงใยสมาชิกในครอบครัวตัวเ...

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

“โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกร...

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย   คุณเฉินลี่หน่วน

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจาก...

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

"แม้จะเดินแต่ละก้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใจมุ่งมั่นก็ไม่ยากเกินไปค่ะ" จิตอาสาฉือจี้ ค...

«
»