ตอน ปลาจ่าฝูงตัดบ่วงแห

20220222

“เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อนิจจังกลืนกินทุกสิ่ง ชีวิตคนเราสั้นนัก” นี่คือกฏธรรมชาติ ฉะนั้นเราจึงต้องใช้เวลาอย่างรู้ค่า เพราะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แม้คุณจะมีอายุถึง 100 ปี ก็เป็นเพียงวันเวลาที่สั่งสมมา ยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ดังนั้นเราจึงต้องใช้ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อสั่งสมบุญกุศล นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

 

สิ่งที่เราสัมผัสในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นคน เรื่องราว สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเป็นตัวอย่างสอนเรา ไม่ว่าสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมแบบใด ก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมแบบนั้น ดังนั้น จึงต้องดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความตั้งใจตลอดเวลา

สำหรับ “ความโลภ โกรธ หลง” นั้น “ความหลง” เป็นสิ่งมืดมนที่ทำให้เราเกิดกิเลส และบดบังแสงแห่งปัญญา ดังนั้นเราจึงต้องขจัดความหลงอันมืดมนนี้ให้หมดสิ้นไป เปรียบเสมือนโคมไฟ ที่ถูกผ้าสีดำคลุมไว้จนมืดมิด เพียงแค่เราเอาผ้าคลุมออก หรือตัดผ้าให้ขาด ไฟก็จะสว่างขึ้นมา ดังนั้น ไม่ว่าเราจะมีชีวิตผ่านมานานแค่ไหน หรือผ่านมาสักกี่ภพชาติแล้วก็ตาม เราล้วนถูกกิเลสครอบงำไว้ แค่เราจุดประกายแห่งปัญญาขึ้น ความมืดมนก็จะหายไป หากเราขจัดความมืดมน หรือ “ความหลง” ออกไปได้ เราก็จะสามารถ “ตัดบ่วงแหแห่งความเห็นที่ไม่ถูกต้องได้”

“ความเห็น” นั้น ทำให้เราเกิดกิเลสและความทุกข์มากมาย การใช้ชีวิตประจำวันด้วยความเห็นต่อคน เรื่องราวสิ่งของ เหตุผลและกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องนั้น ทำให้เราเห็นผิดทำผิดได้ง่าย ดังนั้น ความเห็นที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากในชีวิตประจำวันนั้น จึงเปรียบเสมือนบ่วงแหที่รัดรึงเราเอาไว้ ดังนั้นเราจึงต้อง “ตัดบ่วงแหแห่งความเห็นที่ไม่ถูกต้อง” นั้นให้ขาดออกไป

20220222Template

                                              รูปโดย รติกร​ มณีฉาย

ปลาจ่าฝูงตัดบ่วงแห

ท่ามกลางท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่ มีปลาจ่าฝูงตัวใหญ่ตัวหนึ่ง จะนำเหล่าฝูงปลาออกไปว่ายน้ำเล่นเป็นประจำทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อชาวประมงได้พบกับปลาฝูงนี้ เขาจึงใช้แหขนาดใหญ่เหวี่ยงออกไป จนจับปลาจ่าฝูงและลูกฝูงได้ทั้งหมด

จากนั้นชาวประมงจึงรีบลากแหขึ้นไป ยิ่งลากก็ยิ่งแน่น ทำให้เหล่าฝูงปลาต่างดิ้นรน จนกระทั่งปลาจ่าฝูงคิดขึ้นได้ มันจึงใช้หัวมุดลงดิน แล้วใช้ครีบตัดแหที่รัดรึงอย่างสุดกำลัง มันค่อยๆ ตัดทีละตา ทีละตา จนแหขาดออก ถึงแม้แหจะถูกดึงจนแน่น แต่เมื่อแหขาดออกแล้ว เหล่าฝูงปลาจึงทยอยเล็ดลอดออกมาได้ ทว่า ปลาจ่าฝูงซึ่งใช้หัวของตนเองปักอยู่ในดินนานเกินไป จึงต้องอุทิศชีวิตของตนเอง เพื่อช่วยเหลือฝูงปลาที่เหลือให้มีชีวิตรอด

เราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อศึกษาพระธรรม ไม่เพียงแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจเหตุและผล แต่ยังต้องก้าวเข้าหาเหล่าผู้คน นอกจากเราจะเข้าใจเองแล้ว ยังต้องช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย เมื่อเรารู้แจ้งแล้ว ก็ยังต้องช่วยให้ผู้อื่นรู้แจ้งด้วย ดังนั้นเราจึงต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนับปี นี่จึงถือเป็นการเสียสละอย่างมาก

การเสียสละด้วยชีวิต เราอาจทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เพียงแต่การกระทำ แต่ยังรวมถึงคำพูดด้วย ต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง เราต้องนำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น ได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจด้วย ดังนั้น เราจึงไม่ต้องกังวลใดๆ ก็เหมือนกับปลาจ่าฝูง ที่หาทางตัดบ่วงแห เราเองก็ต้องคิดว่า จะทำอย่างไรให้รู้แจ้ง เพื่อขจัดความเห็นผิด ขจัดความขัดแย้งหรือการใส่ร้ายป้ายสีระหว่างกัน แน่นอนว่าการจะทำให้ตนเองและผู้อื่นรู้แจ้ง ล้วนต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน

“การตัดบ่วงแหแห่งความเห็นที่ไม่ถูกต้อง” นั้นยากลำบากมาก ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลย ดังนั้น นี่จึงเรียกว่า “การบำเพ็ญตน” เนื่องจากมันยากลำบาก จึงทำให้เอาชนะความโง่เขลาได้เพราะพวกเราทุกคนล้วนเป็นปุถุชนที่อยู่ในกามภูมิ อันเต็มไปด้วยความอยาก “ความอยาก” นี้ ช่างเย้ายวนใจเรานัก มีแต่หลุมพราง มีแต่เรื่องราว และสิ่งต่างๆ เย้ายวนใจ ทำให้เราลุ่มหลง นี่เรียกว่ากามภูมิ ดังนั้น เราต้องบำเพ็ญตน เราต้องมีความละอายอยู่เสมอ หากเรามีจิตที่รู้จักสำนึกผิด ก็จะสามารถชะล้างกิเลสออกจากจิตใจได้ เมื่อขจัดกิเลสได้หมดแล้ว จึงจะบังเกิดแสงแห่งปัญญาขึ้น จิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์ของคนเราจึงจะปรากฏขึ้น เมื่อมีจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์ เราก็จะรู้แจ้งในผู้คน เรื่องราวและสิ่งของทั้งปวง

เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า การจะได้บำเพ็ญตนนั้น จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในกามภูมิ ถ้าเราสามารถขจัดความอยากทั้งหลายออกไปได้ ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้บนโลกมนุษย์นี้เอง เราต้องใช้โอกาสที่ได้เกิดมาเป็นคนนี้ ตั้งใจบำเพ็ญธรรม เพราะการจะได้เกิดเป็นคนนั้นแสนยาก การจะได้ฟังธรรมยิ่งยากกว่า เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้ว เราจึงต้องหมั่นพากเพียรปฏิบัติ พระพุทธองค์สอนให้เรา เดินบนเส้นทางพระโพธิสัตว์ ดังนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตประจำวัน บนวิถีพระโพธิสัตว์ด้วยความพากเพียรวิริยะ

คอลัมน์ "จิตอาสา บันดาลใจ"

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

ชักชวนลดละเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่ท้อแม้โดนปฏิเสธ

“วันไหนที่ตกลงกันว่า ฉันจะทำอาหารมังสวิรัติ ทำไมเขาต้องงานยุ่งเป็นพิเศษ จนกลับมากินข้าวเย็นที่บ...

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“กินเจ” บทพิสูจน์คำสัญญา

“หนูจะไม่กินพวกเจ้าแล้วนะ” นี่คือเสียงของ คุณจรรยพร เข้มแข็ง ในวัย 8 ขวบ พูดบอกกับตัวเอง หลังจา...

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

งดกินเนื้อสัตว์ ด้วยใจกตัญญู

“ตอนนั้นเราทุกคนในครอบครัว ตัดสินใจกินมังสวิรัติเป็นระยะเวลา 100 วัน เพื่ออุทิศกุศลบุญให้กับคุณแม่ ...

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

บทเรียนจากกุ้งเผา สู่การงดกินเนื้อสัตว์

“เมื่อก่อนฉันจะงดเนื้อสัตว์ เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น แต่เมื่อมาฟังการบรรยายของจิตอาสาฉือจี้...

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

กินง่ายอยู่ง่าย สุขใจไร้โรคภัย

“ตอนเริ่มต้น ฉันกำหนดว่าจะกินทุกวันพระ แต่พอถึงวันพระ ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องรับรองลูกค้าหรือแขกที่...

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

กินมังสวิรัติ เลิกเนื้อสัตว์ เคารพชีวิต

“ฉันก็เหมือนคนอื่นๆ ค่ะ ตอนเด็กๆ แม่ให้กินอะไร ฉันก็กินอย่างนั้น ดังนั้นฉันจึงคิดเสมอว่า ทั้งหมูเห...

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

ยืนหยัดบนวิถีโพธิสัตว์ มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะ

1 ร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ เผยแผ่ธรรมะขจรไกล รอยยิ้มอบอุ่น ท่าทีอ่อนโยน สื่อให้เห็นถึงความมี...

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตอาสา

จากพ่อบ้านที่ชอบสำมะเลเทเมา จนภรรยาเอ่ยปากขอหย่า แต่ด้วยเหตุปัจจัยอันไม่คาดฝัน ทำให้ คุณชาญเดช ...

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

“เสริมสร้างจิตสาธารณะ” จากเรียนรู้ ปฏิบัติ สู่การถ่ายทอด

เริ่มต้นจากการนำนักศึกษา ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันดีงามฉือจี้ ผ่านการแสดงภาษามือประกอบเพลงคุณธรรม ก่อ...

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

สุขใจในงานจิตอาสา มุ่งเดินบนวิถีโพธิสัตว์

“ผมโชคดีที่ได้เป็นจิตอาสาฉือจี้” คุณพีระพัฒน์ เครือใจ วัย 68 ปี หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเล่นว่า...

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ”

ก้าวผ่านคำว่า “หน้าที่” ทำความดีด้วย “หัวใจ” “เขาพูดกันว่าหมอ พยาบาล เป็นดั่งพระโพธิสัตว์ ...

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธานอันแรกเริ่ม เผยแผ่แนวคิดฉือจี้เชิญชวนพระโพธิสัตว์

แน่วแน่ในปณิธาน มุ่งเดินสู้เส้นทางพระโพธิสัตว์ “จะเดินตามแนวคิดของท่านธรรมาจารย์ และจะขยายแนว...

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

จิตอาสาต่างชาติร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจปีติสุข

ทุ่มเทเสียสละดั่งหน้าที่ตน ช่วยเหลือผู้คนดั่งญาติมิตร หากแพทย์เริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว ความย...

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น พัฒนาตนเองจากการเสียสละ

“ทางเต็นท์ขอชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะ” อาสาสมัครฉือจี้ คุณหธญา ริมพนาเวศ แปลคำ...

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

เรียนรู้ขณะลงมือทำ ลงมือทำขณะเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ขจัดความทุกข์ในใจตน

คุณจิ้นหรงกัง ผู้ซึ่งมีความปีติช่วยเหลือคนยากจนเป็นทุนเดิม โดยก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครฉือจ...

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานงานระดมจิตอา จุดประกาย “เมตตาจิต” ให้บุคลากร

ดูแลงานระดมจิตอาสา ช่วยงานรักษาพยาบาล จากการรู้จักกับคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล หนึ่งในอาส...

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา  ปสุตานนท์

ธรรมะส่องสว่างในจิตใจ เปิดโลกใบใหม่ด้วยงานการกุศล โดย คุณสุพัตรา ปสุตานนท์

เรียนรู้ถนอมความสุขของตน เมื่อพบเจอกับความทุกข์ของผู้อื่น“ครอบครัวบุญคุณ” ครอบครัวแรกที่ฉือจี้ใ...

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ยินดีเสียสละเพื่อมวลชน

คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตา ร่วมเสียสละเพื่อคนในสังคม “ลองดูสามีฉันสิ เขามาหาหมอหลี่ได้แค่ 2-3 เดือน...

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

เรียนรู้ขอบพระคุณ เปลี่ยนแปลงความคิด บนเส้นทางฉือจี้ คุณชนิตา สุริยมานพ

“คุณชนิตา สุริยมานพ” เป็นหนึ่งในชาวไต้หวันที่แต่งงานและย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เ...

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก  “ผอ.นนทภัทร  ประวีณชัยกุล”

แม่พิมพ์แห่งความหวังรุ่นแรก “ผอ.นนทภัทร ประวีณชัยกุล”

ผลผลิตทางการศึกษาที่งดงาม ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ...

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ทำปัจจุบันให้ดี ยืนหยัดตราบนานเท่านาน คุณลัดดา เจริญสวัสดิชัย

เมื่อก้าวเข้ามาใน “ฉือจี้” ชีวิตก็แตกต่างไปจากเดิม “ฉือจี้ไต้หวันมาทำงานสงเคราะห์ช่วยเหลือผ...

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

เรียนรู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขยายหัวใจด้วยรักอันยิ่งใหญ่

คุณเคยรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตตัวเองมั้ย เคยทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการกังวลห่วงใยสมาชิกในครอบครัวตัวเ...

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

ภาระหน้าที่แห่งความสุข ครอบครัวคือพลังใจ

“โรคภัย” เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ยาก เป็นต้นเหตุแห่ง “ความยากจน” ในมุมหนึ่งของเมืองฟ้าอมรอย่างกร...

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย   คุณเฉินลี่หน่วน

เมล็ดพันธุ์ฉือจี้เมล็ดแรกในเมืองไทย คุณเฉินลี่หน่วน

พ.ศ. 2531 คุณเฉินลี่หน่วน ติดตามสามีคุณหวงจงจี ซึ่งไปลงทุนสร้างโรงงานในต่างแดน เดินทางจาก...

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

ก้าวข้ามความเจ็บป่วยตน ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

"แม้จะเดินแต่ละก้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าใจมุ่งมั่นก็ไม่ยากเกินไปค่ะ" จิตอาสาฉือจี้ ค...

«
»