ค้นหาข่าว

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น “ความดี” ต้องทำทันที

20160225-104-byjanyaporn resize

 

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559

 

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น (อาสาสมัครเสื้อเทา) ในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เคยมาเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เมื่อเดินทางกลับไปยังจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดชมรมจิตอาสาพระนเรศวรขึ้น ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559

20160131-112-bydatchanee resize

 

อธิษฐานบุญอวยพรต้อนรับปีใหม่ ความอบอุ่นใจเปี่ยมสถานธรรม

ย้อนกลับไปในวันที่ 9 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อ พ.ศ.2512 ก่อนการมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวในสมณารามจิ้งซือเพียงหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันที่การเตรียมงานทุกอย่างเสร็จสิ้นลง

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

 S  10518538 resize

 

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 อาสาสมัครฉือจี้ คุณอู๋เทียนฝูและคุณสุภาภรณ์ วารีเกษม ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
โดยท่านองคมนตรีได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ท่านได้มีโอกาสไปดูงานที่ฉือจี้ไต้หวัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2553 ท่านได้นำเอาคำสอนของท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน เข้ามาใช้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของที่นี่

กิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ประจำปี 2559

 20160130-135-byxiaolian resize

 

เริ่มต้นรับหน้าที่ ญาติธรรมฉือจี้ปีติรับกรรมการใหม่2016

สิ้นสุดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอบรม แสดงถึงการแบกรับภาระงานฉือจี้ สานต่อปณิธานของท่านธรรมาจารย์เริ่มต้นขึ้นแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยใช้ช่วงเวลาแห่งความสุข ใกล้ถึงวันตรุษจีนนี้ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ด้วยความปีติ ณ สถานธรรมจิ้งซือแห่งใหม่เป็นครั้งแรก “แต่ก่อนอาสาสมัครต้องเดินทางไกลกันพอสมควร พอมาจัดกิจกรรมที่นี่ เสมือนเป็นการรวมใจอาสาสมัครฉือจี้ ทำให้รู้สึกประทับใจและรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่น" อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายอบรมอาสาสมัครแบ่งปัน

 

งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา

 DSC 2939 resize

 

ร่วมเผยแผ่พุทธธรรม ถวายหนังสือ “วิถีครูผู้ประเสริฐ” แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานว่า เมื่อเวลา 08.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาการศึกษาสามเณรนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2550 ถึง 2559

นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 20160125-34-bydatchanee resize

 

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน

22-25 มกราคม ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนฉือจี้ในเมืองไทย เพื่อเรียนรู้การทำงานสังคมสงเคราะห์ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน หวังนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ จุดประกายความดีงามในจิตใจ ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น
24 มกราคม หลังจากร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว รุ่งเช้าในวันต่อมา (25 มกราคม) อาจารย์และนักศึกษายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

แบ่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 20160218-25-byjanyaporn resize

 

ทำความดีต้องมีฉัน แป่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวันหลายครั้ง จนเกิดความประทับใจจึงอยากให้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีจิตอาสาบ้าง และเมื่อทราบว่าที่โรงพยาบาลโพธารามมีการทำกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ จึงได้ติดต่อผ่านจิตอาฉือจี้ คือ ท่านนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

กิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 13

 20160124-51-byxiaolian resize

 

ยากแบกรับภาระค่ารักษา รักษาพยาบาลฟรีฉือจี้สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย

เริ่มต้นปีใหม่ อาสาสมัครฉือจี้ในประเทศไทย ต่างร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีขึ้น ณ สถานธรรมจิ้งซืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แม้วันนี้อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว นำความหนาวเหน็บมาให้ ทว่าด้วยความเอาใจใส่ของทั้งชาวฉือจี้ คณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันและบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้เข้ารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องผู้ลี้ภัย ต่างสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่น

 

กิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20160205-02-bywhanlop resize

 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและนักเรียนรวมใจ จำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “อธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” และใช้ช่วงเวลาแห่งความสิริมงคลนี้ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลไปในขณะเดียวกัน