ค้นหาข่าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 20160125-34-bydatchanee resize

 

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน

22-25 มกราคม ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนฉือจี้ในเมืองไทย เพื่อเรียนรู้การทำงานสังคมสงเคราะห์ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน หวังนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ จุดประกายความดีงามในจิตใจ ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น
24 มกราคม หลังจากร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว รุ่งเช้าในวันต่อมา (25 มกราคม) อาจารย์และนักศึกษายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 13

 20160124-51-byxiaolian resize

 

ยากแบกรับภาระค่ารักษา รักษาพยาบาลฟรีฉือจี้สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย

เริ่มต้นปีใหม่ อาสาสมัครฉือจี้ในประเทศไทย ต่างร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีขึ้น ณ สถานธรรมจิ้งซืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แม้วันนี้อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว นำความหนาวเหน็บมาให้ ทว่าด้วยความเอาใจใส่ของทั้งชาวฉือจี้ คณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันและบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้เข้ารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องผู้ลี้ภัย ต่างสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่น