ค้นหาข่าว

ความรักอันยิ่งใหญ่ของแพทย์ผู้ประเสริฐ ร่วมออกหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพผู้ลี้ภัย

 

20150726-97-byxiaolian resize

 

ความรักอันยิ่งใหญ่ของแพทย์ผู้ประเสริฐ ร่วมออกหน่วยแพทย์ดูแลสุขภาพผู้ลี้ภัย

 

การมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดซึ่งห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร เมื่อตนเองหรือญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วย จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบาก นี่จึงเป็นมูลเหตุให้ นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ มีความใฝ่ฝันที่จะเป็น “แพทย์”

 

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

 S  10518538 resize

 

อาสาสมัครฉือจี้ได้รับเกียรติให้เข้าพบองคมนตรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 อาสาสมัครฉือจี้ คุณอู๋เทียนฝูและคุณสุภาภรณ์ วารีเกษม ได้รับเกียรติให้เข้าพบ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี
โดยท่านองคมนตรีได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ท่านได้มีโอกาสไปดูงานที่ฉือจี้ไต้หวัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2553 ท่านได้นำเอาคำสอนของท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน เข้ามาใช้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าของที่นี่

ฉือจี้เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เรือโดยสารระเบิด

 20160310-31-bylek resize

 

ความรักอันยิ่งใหญ่ จะคงอยู่เสมอ

 

จากเหตุการณ์เรือโดยสารระเบิด เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยและอาสาสมัครฉือจี้ จึงรีบติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ที่ผู้บาดเจ็บเข้าพักรักษาตัว จนกระทั่งได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลเพชรเวช ให้เข้าเยี่ยมเยียนดูแลผู้บาดเจ็บ 4 ราย และปลอบโยนให้กำลังใจแก่ญาติมิตร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

งาน 60 พระปริยัติน้อมมนัสเทิดไท้ 60 พรรษา

 DSC 2939 resize

 

ร่วมเผยแผ่พุทธธรรม ถวายหนังสือ “วิถีครูผู้ประเสริฐ” แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานว่า เมื่อเวลา 08.38 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาการศึกษาสามเณรนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2550 ถึง 2559

กิจกรรมขอบคุณคุณครูและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

 

20160303-249-bywhanlop resize

 

ผลิตผลทางการศึกษา “แสงแห่งรุ่งอรุณ” ผลิดอกออกใบอย่างสง่างาม

สิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่น ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาไปอีกหนึ่งขึ้นนี้ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมใจกันจัดกิจกรรม“ขอบคุณคุณครู” เพื่อแสดงความขอบคุณในความทุ่มเทของคุณครูทุกท่าน

แบ่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 20160218-25-byjanyaporn resize

 

ทำความดีต้องมีฉัน แป่งปันแนวคิดจิตอาสาฉือจี้ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานฉือจี้ที่ไต้หวันหลายครั้ง จนเกิดความประทับใจจึงอยากให้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครมีจิตอาสาบ้าง และเมื่อทราบว่าที่โรงพยาบาลโพธารามมีการทำกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ จึงได้ติดต่อผ่านจิตอาฉือจี้ คือ ท่านนายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

กิจกรรมยกน้ำชาสำนึกคุณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

20160303-110-bywhanlop resize

 

ยกน้ำชาสำนึกคุณ กตัญญูบิดรมารดา


ก่อนการเรียนในแต่ละภาคเรียนจะสิ้นสุดลง โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่มักจะจัดกิจกรรม “ยกน้ำชาสำนึกคุณ” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

กิจกรรมอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20160205-02-bywhanlop resize

 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ครูและนักเรียนรวมใจ จำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “อธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” และใช้ช่วงเวลาแห่งความสิริมงคลนี้ จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศลไปในขณะเดียวกัน

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559

 20160227-071-byjanyaporn resize

 

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น เริ่มต้นการทำงานเพื่อสังคม

“ความงดงามของมวลรวม เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตนของแต่ละบุคล” ในชั้นเรียน “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559” วันที่ 3 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้นวันสุดท้าย ผู้เข้าอบรมทุกคนต่างก็ตื่นเต้น ที่จะได้สวมเครื่องแบบเสื้อเทา กางเกงขาว โดยหลายท่านได้สวมกางเกงขาว และร้องเท้าขาวมาจากบ้าน และดูแลความเรียบร้อยของบุคลิกภาพภายนอกให้สง่างาม

 

พิธีอธิษฐานบุญ อวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559

20160131-112-bydatchanee resize

 

อธิษฐานบุญอวยพรต้อนรับปีใหม่ ความอบอุ่นใจเปี่ยมสถานธรรม

ย้อนกลับไปในวันที่ 9 เดือน 2 ตามปฏิทินจันทรคติ เมื่อ พ.ศ.2512 ก่อนการมอบสิ่งของช่วยภัยหนาวในสมณารามจิ้งซือเพียงหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันที่การเตรียมงานทุกอย่างเสร็จสิ้นลง

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

 20150125-207-bytar resize

 

บุคลากรทางการแพทย์ทุ่มเทเสียสละ บริการผู้ป่วยด้วย “จิตอาสา”

ยึดมั่นในปณิธาน เรียนรู้ใจกว้างจิตบริสุทธิ์
จากการแจ้งให้ทราบของ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับกิจกรรมรักษาบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทำให้คุณกฤษฎากมล ชื่นอิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รู้สึกมีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าว แม้จะไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมมากนัก แต่เพียงทราบว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้อื่น คุณกฤษฎากมล ก็ตอบรับมาร่วมกิจกรรมทันที “ตอนแรกที่เห็นตารางกิจกรรมตลอดทั้งปี ดิฉันก็ตั้งใจไว้เลยว่า ในหนึ่งปีนี้ดิฉันจะมาทุกครั้ง จะมีคนอื่นมาด้วย หรือมีดิฉันแค่คนเดียว ดิฉันก็จะมาร่วมกิจกรรมค่ะ ” คุณกฤษฎากมลแบ่งปัน


นอกจากใช้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ไปกับการพักผ่อน ทำกิจธุระส่วนตัวแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณกฤษฎากมลชื่นชอบ คือ การร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่นเดียวกับกิจกรรมรักษาบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน มักจะเห็นคุณกฤษฎากมลมาร่วมกิจกรรมดังที่ตั้งใจไว้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแทบจะไม่ได้พักผ่อน ทั้งต้องเผชิญอุปสรรคด้านภาษากับผู้มารับบริการรักษาพยาบาลหลายร้อยคน คุณกฤษฎากมลยังคงยินดี เพียงหวังว่าสิ่งที่ตนได้ทุ่มเท จะสามารถแบ่งเบาภาระงานให้แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร สิ่งที่สำคัญคือ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้ผู้มารับบริการรักษา “เราทำแล้วสุขใจมากกว่า เพราะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ “ให้” ” คุณกฤษฎากมลแบ่งปันความปีติ

 

20151025-08-byxiaolian resize

▲ คุณเสริมเกียรติ ไกรทองสุข (จากขวา 1) ผู้เปี่ยมไปด้วย “จิตอาสา” มาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีทุกครั้ง คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีรอยยยิ้ม ก็รู้สึกได้ว่าคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อพวกเขา


ท่านธรรมาจารย์มักกล่าวอยู่เสมอว่า “การบำเพ็ญตน ไม่เพียงฝึกปฏิบัติตนให้ดีเท่านั้น ยังต้องเดินเข้าหามวลชน ดูแลผู้อื่น และผูกบุญสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น” คุณกฤษฎากมล ยังได้แบ่งปันว่า จากการร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีเกือบ 1 ปี ไม่เพียงได้เห็นถึงความรักที่ชาวฉือจี้ได้มอบให้กับผู้มารับบริการรักษาด้วยความจริงใจ หากยังได้เรียนรู้ถึงการเปิดใจกว้าง คุณกฤษฎากมล แบ่งปันประสบการณ์อันน่าประทับใจว่า มีสามีภรรยาชาวเวียดนามคู่หนึ่ง มาร่วมรับบริการรักษาเป็นประจำทุกเดือน ครั้งหนึ่งแพทย์ไม่ได้จ่ายยาชนิดที่พวกเขาเคยได้รับ พวกเขาจึงไม่พอใจเพราะไม่ได้รับชนิดนั้นๆ แต่เมื่อได้รับคำอธิบายจากคุณกฤษฎากมลแล้ว สองสามีภรรยาจึงยอมเข้าใจในเหตุผล “บางคนอาจจะมองว่าพวกเขาเรียกร้อง แต่บางทีพวกเขาแค่อยากให้เราอธิบายเพิ่มเติม เมื่อเราให้ข้อมูล อธิบายให้เข้าใจมากขึ้น พวกเข้าก็จะยอมรับฟังเหตุผล” คุณกฤษฎากมล แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

รอยยิ้มแห่งความสุข คุ้มค่าต่อการทุ่มเท
มูลเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 ทำให้คุณเสริมเกียรติ ไกรทองสุข หัวหน้าหน่วยรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครฉือจี้เรื่อยมา ดังนั้น เมื่อทราบข่าวกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี คุณเสริมเกียรติผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเป็น “จิตอาสา” จึงยินดีมาร่วมกิจกรรมโดยไม่ลังเล
คุณเสริมเกียรติเล่าว่า เริ่มทำงานออกหน่วยรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ในแต่ละเดือนมักจะได้เดินทางไปออกหน่วยรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดานของประเทศไทย ประมาณเดือนละ 2-3 ครั้ง เกือบ 10 ปีที่คุณเสริมเกียรติได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยรักษาพยาบาล ไม่เพียงได้สั่งสมประสบการณ์ในด้านการทำงาน หากยังได้เพิ่มพูน “ความเป็นจิตอาสา” ในใจของคุณเสริมเกียรติ ดังกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีที่ผ่านมา จะเห็นว่าคุณเสริมเกียติมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกหน้าห้องตรวจด้วยความทุ่มเทเสียสละอยู่เสมอ คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า แม้จะรู้สึกเหนื่อย แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นคุ้มค่ายิ่งกว่า “เมื่อเราได้ช่วยผู้อื่น แล้วเห็นเขายิ้ม คนช่วยอย่างเราก็รู้สึกอิ่มใจ” คุณเสริมเกียรติ แบ่งปันความปีติ

 

การมาร่วมกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ไม่เพียงได้ช่วยเหลือผู้อื่น อาหารมังสวิรัติหลากหลายเมนูน่ารับประทาน รสชาติอร่อย ที่อาสาสมัครได้จัดเตรียมไว้บริการบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ยังเป็นโอกาสให้คุณเสริมเกียรติมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ คุณเสริมเกียรติแบ่งปันว่า“ผมประทับใจเรื่องอาหาร เพราะผมไม่เคยรับประทานอาหารมังสวิรัติ ทำให้ผมรู้สึกว่า อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มาออกหน่วยรักษาพยาบาลกับฉือจี้ ผมจะต้องรับประทานอาหารมังสวิรัติให้ได้ เมื่อรับประทานแล้วยังทำให้ผมรู้สึกว่า เราต้องกลับไปดูแลตัวเองบ้างแล้ว” คุณเสริมเกียรติยังแบ่งปันว่า เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ต่อไปนี้จะพยายามรับประทานผักให้มากขึ้น และควบคุมน้ำหนักให้ดี แม้ว่าจะเป็นโอกาสรับประทานอาหารมังสวิรัติ เดือนละ 1 มื้อ แต่ชาวฉือจี้เชื่อว่า จากจุดเริ่มต้นในวันนี้ จะสามารถจุดประกายให้คุณเสริมเกียรติ หันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพของตัวเอง เคารพทุกสรรพชีวิต และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต

 


เรื่อง ดรรชนี สุระเทพ   ภาพ พิณญ์ธิชา จันทร์สุขศรี , บุษรา สมบัติ , ดรรชนี สุระเทพ , สมพงษ์ จิตไพบูลย์ , จางอิงหม่าน

 

กิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ประจำปี 2559

 20160130-135-byxiaolian resize

 

เริ่มต้นรับหน้าที่ ญาติธรรมฉือจี้ปีติรับกรรมการใหม่2016

สิ้นสุดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอบรม แสดงถึงการแบกรับภาระงานฉือจี้ สานต่อปณิธานของท่านธรรมาจารย์เริ่มต้นขึ้นแล้ว อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยใช้ช่วงเวลาแห่งความสุข ใกล้ถึงวันตรุษจีนนี้ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต้อนรับกรรมการใหม่ด้วยความปีติ ณ สถานธรรมจิ้งซือแห่งใหม่เป็นครั้งแรก “แต่ก่อนอาสาสมัครต้องเดินทางไกลกันพอสมควร พอมาจัดกิจกรรมที่นี่ เสมือนเป็นการรวมใจอาสาสมัครฉือจี้ ทำให้รู้สึกประทับใจและรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอุ่น" อาสาสมัครฉือจี้ คุณจารุวรรณ หีบท่าไม้ หัวหน้าฝ่ายอบรมอาสาสมัครแบ่งปัน

 

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน

 20160226-35-byjanyaporn resize

 

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น แบบอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอน

เพื่อพุทธศาสนา เพื่อมวลชีวัน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 วันที่สองของ “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559” ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาสาสมัครฉือจี้ คุณสุชน แซ่เฮง เริ่มต้นชั้นเรียนด้วยการเล่าถึงมูลเหตุของการก่อตั้งมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน กล่าวคือ วันหนึ่งมีแม่ชีคาทอลิก ได้เดินทางมาพบท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง ศาสดา เป้าหมายและหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ ก่อนที่แม่ชีทั้งสามจะเดินทางกลับ ได้กล่าวกับท่านธรรมาจารย์ว่า “ในที่สุดวันนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่า ความเมตตาของพระพุทธองค์นั้น ครอบคลุมไปแด่ทุกสรรพชีวิตบนโลก ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ทว่าความรักของพระเจ้า แม้จะจำกัดอยู่แค่หมู่มวลมนุษยชาติ แต่พวกเราได้สร้างโบสถ์ สร้างโรงพยาบาลรวมถึงดูแลสถานสงเคราะห์คนชรา ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมนานัปการ แล้วพุทธศาสนาเล่า ได้อุทิศสิ่งใดเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบ้าง” เมื่อท่านธรรมาจารย์ฟังแล้วรู้สึกอ้ำอึ้ง ไม่รู้จะตอบประการใด นั่นเพราะพุทธศาสนิกชนส่วนมาก มักจะปิดทองหลังพระ ต่างคนต่างทำบุญ เมื่อทำบุญก็ไม่ต้องการออกนาม เป็นที่น่าเสียดาย ที่ไม่มีใครรวบรวมความรักอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยนจึงตัดสินใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ จัดตั้ง “ฉือจี้” ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ จนขยายเป็น 4 ภารกิจ 8 รอยธรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

 20160125-34-bydatchanee resize

 

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน

22-25 มกราคม ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนฉือจี้ในเมืองไทย เพื่อเรียนรู้การทำงานสังคมสงเคราะห์ สัมผัสประสบการณ์ “เห็นทุกข์ รู้บุญ” ในต่างแดน หวังนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ จุดประกายความดีงามในจิตใจ ก่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น
24 มกราคม หลังจากร่วมกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว รุ่งเช้าในวันต่อมา (25 มกราคม) อาจารย์และนักศึกษายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

อบรมจิตอาสาฉือจี้ขั้นต้น “ความดี” ต้องทำทันที

20160225-104-byjanyaporn resize

 

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพุทธฉือจี้รุ่นที่ 1/2559

 

การอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น (อาสาสมัครเสื้อเทา) ในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องมาจาก กลุ่มเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เคยมาเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครฉือจี้ขั้นต้น ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เมื่อเดินทางกลับไปยังจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดชมรมจิตอาสาพระนเรศวรขึ้น ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 13

 20160124-51-byxiaolian resize

 

ยากแบกรับภาระค่ารักษา รักษาพยาบาลฟรีฉือจี้สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย

เริ่มต้นปีใหม่ อาสาสมัครฉือจี้ในประเทศไทย ต่างร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมบริการชุมชนรักษาพยาบาลฟรีขึ้น ณ สถานธรรมจิ้งซืออย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แม้วันนี้อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว นำความหนาวเหน็บมาให้ ทว่าด้วยความเอาใจใส่ของทั้งชาวฉือจี้ คณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวันและบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้ผู้เข้ารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องผู้ลี้ภัย ต่างสัมผัสได้ถึงความรักและความอบอุ่น