ค้นหาข่าว

เฉินเหนียนหลี่ กิจกรรมบรรลุนิติภาวะนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 5

20171225 067 bywhanlop resize

 

(เฉินเหนียนหลี่) กิจกรรมบรรลุนิติภาวะนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 5

 

(เฉินเหนียนหลี่) กิจกรรมบรรลุนิติภาวะนักเรียนชั้น ม.6 เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี ให้กับนักเรียนชั้นม.6 โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้สำนึกว่า ตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้ว จะต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่แน่วแน่มันคง อำลาความไร้เดียงสา ความเอาแต่ใจ ความดื้อรั้น และต้องพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองประธานมูลนิธิพุทธฉือจี้ หวัง ตวง เจิ้ง มาเป็นประธาน และได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงภาษามือจากรุ่นน้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การแสดงการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชมรมภาษาจีน ดื่มน้ำชาแห่งปัญญา การผูกข้อมือ และการมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน

พิธีเปิดสถานธรรมฉือจี้ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่และพิธีต้อนรับกรรมการฉือจี้และสัตยบุรุษใหม่

 20171223-011-byweerachai resize

 

1 คน 1 ความดี สืบสานความดีองค์ภูมิพล

บุญสัมพันธ์อันดีเมื่อ 5 ปีก่อน นำพามาสู่ความสำเร็จของการสร้างสถานธรรมจิ้งซือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ในวันนี้ แม้จะเป็นเรื่องยาก แต่อาสาสมัครฉือจี้ก็สามารถทำได้ และบนเส้นทางอันนี้ขรุขระที่ก้าวเดิน ยังก่อเกิดผู้มีพระคุณและพระโพธิสัตว์มากมาย ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ผลักดันภารกิจที่เหมือนจะไม่สามารถทำได้ ให้สำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 36

20160828-018-bylek resize

 

แพทย์ตรวจรักษาด้วยความใส่ใจ ผู้ป่วยร่วมเป็นจิตอาสาด้วยใจผู้ให้

แพทย์ตรวจรักษาด้วยความใส่ใจ ขจัดความทุกข์ให้ผู้เจ็บป่วย
แม้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว ทว่าสภาพอากาศของกรุงเทพฯในช่วงนี้มักจะเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยอาจมีสภาพอากาศครบ 3 ฤดู ทั้งหนาว ร้อน หรือฝนตกในวันเดียวกัน ซึ่งสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้ ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยได้ง่ายยิ่งนัก

 

เรียนรู้งานจิตอาสา เสริมสร้างจิตสาธารณะ

20171206-08Employees-state-enterprise resize

 

นักศึกษาและพนักงานรัฐวิสาหกิจเรียนรู้งานจิตอาสาพุทธฉือจี้

6 ธันวาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 52 คน และพนักงานรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)ในจังหวัดสมุทรปราการ 25 คน ร่วมเรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ผ่านกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้ และการเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 

เรียนรู้งานจิตอาสา เสริมสร้างจิตสาธารณะ

 20171202-029-byJanyaporn resize

 

นักศึกษาราชภัฏพระนครเรียนรู้งานจิตอาสา บ่มเพาะจิตสาธารณะในใจตน

ภายใต้การเรียนการสอนของดร.เรียม ศรีทอง ในรายวิชาจิตสาธารณะนั้น มักจะนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่เรียนในรายวิชาดังกล่าว เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้กับอาสาสมัครฉือจี้โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 รวม 90 คน เรียนรู้งานจิตอาสาแนวพุทธฉือจี้ใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การเสิร์ฟน้ำชาบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ยากไร้

ป้อนข้าว สำนึกคุณ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

 20171201-36-bywhanlop resize

 

ป้อนข้าว สำนึกคุณ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้เชิญคุณพ่อหรือผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ภายในกิจกรรมนอกจากจะให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ด้วยการเสิร์ฟน้ำชาและป้อนอาหารแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ยังได้มีการจัดมอบรางวัล “คุณพ่อดีเด่น” อีกด้วย
นางนนทภัทร ประวีณชัยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมในวันนี้ พร้อมทั้งบอกเล่าถึงความคาดหวังและมอบคำอวยพรแก่ทุกคนว่า “ขออวยพรให้คุณพ่อ และลูกๆ ทุกคน จงมีความสุข มีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อกัน เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นค่ะ”

 

อบรมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 20171117 11 resize

 

อบรมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

 

การประชุมอาสาสมัครนิสิตจิตอาสาฉือจี้ นับว่าเป็นกิจกรรมการหนึ่งของฉือจี้พิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ที่ต้องการฝึกฝนจิตใจให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้รู้จักการเป็นผู้ให้ ที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน แต่ไม่ใช้เป็นการให้ทาน การให้เงิน แต่เป็นการเสียสละเวลา ลงแรงปฏิบัติที่จะเข้าไปช่วยด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น เป็นความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง แรงใจซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเพื่อแผร่ให้กับส่วนรวม ... อีกทั้งยังเป็นการลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ โดยจะเน้นว่าไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาด้าน“จิตวิญญาณ” ของตนเองอีกด้วย

 

ครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมทำฝายชะลอน้ำ

20171116-002-bypitak resize

 

ครูและนักเรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ร่วมแรงสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

16 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น สร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ป่าหนองก๊อดหญ้าข้าวนก บ้านสันทรายคอง น้อย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำในฤดูฝน กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ช่วยป้องกันไฟป่าอันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสืบสานแนวทางพระราชดำริ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 34

20171021-029-bylek resize

 

บ่มเพาะผู้บันทึกความจริงอันดีงาม จากกิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี

 

คณะผู้บริหาร อสมท เยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้ เรียนรู้จิตวิญญาณของสถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย
29 ตุลาคม 2560 เป็นกิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีครั้งที่ 34 ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ภายใต้ภาพบรรยากาศความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วย อาสาสมัครฉือจี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะผู้บริหารจากบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิฯ

 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 20171026-218-bylek resize

 

อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยร่วมทำความดี น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัฐบาลไทยใช้เวลาจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯเป็นเวลา 1 ปี เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ต่อเนื่อง 5 วัน โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 20171020 005 resize

 

บอกเล่าเรื่องราวความดีงาม เชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสาฉือจี้

 

การเผยแพร่เรื่องราวฉือจี้กับญาติธรรม ณ วัดดงสมอ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับมูลนิธิพุทธฉือจี้ โดยมีอาสาสมัครฉือจี้พรหมพิราม เป็นผู้ประสานกับผู้นำในชุมชน ให้ชักชวนอาสาสมัคร และผู้ที่สนใจในชุมชน เข้าร่วมรับฟังการเผยแพร่ เพื่อให้มีความเข้าใจต่อกิจกรรมของจิตอาสาฉือจี้มากยิ่งขึ้น

พิธีมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 20171017-088-bydatchanee resize

 

แสงแดดอุ่นสายน้ำใสส่องประกายรอยยิ้ม มอบเรือส่งความสุขให้พี่น้องผู้ประสบภัย

มูลเหตุแห่งมหาอุทกภัยของเมืองไทยเมื่อพ.ศ.2554 ทำให้อาสาสมัครฉือจี้ในเมืองไทยมีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่นั้นมา ความรักของชาวพุทธฉือจี้ไม่เคยเลือนหาย ยังคงให้ความช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 6 ปีกว่าแล้ว ในส่วนของต.บ้านพลับนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเหตุนี้ ทำให้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน(ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนตุลาคม) ต.บ้านพลับจึงกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก

คลินิกพิเศษ เพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรี

 20171007-027-bydatchanee resize

 

มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
“เรียนรู้ระหว่างลงมือทำ ลงมือทำระหว่างเรียนรู้” มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยจัดคลินิกพิเศษ เพิ่มวันรักษาพยาบาลฟรีต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และเพื่อบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาสาสมัครฉือจี้ไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนา นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในคลินิกพิเศษ

 

ลงมือคัดแยกรีไซเคิล ปลูกฝังเยาวชนร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม

106588 resize

การคัดแยกสิ่งของรีไซเคิล ณ หมู่บ้านหรรษา

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว นับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ทำให้ฉือจี้ได้มีโอกาสผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านหรรษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จากโครงการมอบเงินช่วยภัยด้วยการทำงาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ สู่การร่วมมือกันเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลครั้งแรกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันนี้ ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน อาสาสมัครฉือจี้หมู่บ้านหรรษา ยังคงร่วมรักษ์โลก ด้วยการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกสิ่งของรีไซเคิลมาอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี

20170528-08-byxiaolian resize

 

ความรักอันยิ่งใหญ่ไร้พรมแดน จากการรักษาพยาบาลขยายสู่การกุศล

ความขัดแย้งด้านศาสนา เชื้อชาติ การเมืองและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆมากมาย อันทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อย ไม่สามารถอาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดที่ตนรักได้ต่อไป จึงเลือกอพยพไปอาศัยยังประเทศอื่น เพื่อหลีกหนีกับปัญหาต่างๆที่เคยพบพาน ทว่า การอาศัยอยู่ในต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคย ก็มิใช่เรื่องที่ง่ายนัก และมักไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไว้ แม้ว่าพวกเขาจะเข้าประเทศนั้นๆอย่างถูกกฏหมายในตอนแรก แต่เพราะการอาศัยอยู่เกินกำหนด ทำให้พวกเขามีสภานภาพเป็นผู้ลี้ภัยในเวลาต่อมา พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากรัฐ หากพวกเขาเจ็บป่วยหรือพบเจอกับเรื่องไม่คาดคิดขึ้นล่ะ พวกเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวันเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยบอน

 20170920-11-bypitak resize

 

พลังความดีของเยาวชน ร่วมสร้างความอบอุ่นให้สังคม


ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ออกเดินทางไปจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอน ซึ่งจากการสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าเด็กๆ ของที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่าและยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของเครื่องใช้เป็นจำนวนมาก 

 

กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 20170909-121-bydatchanee resize

 

ปลอบโยนผู้ประสบภัยด้วยความรัก ยื่นมือช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ

10 สิงหาคม 2560 อาสาสมัครฉือจี้ทีมสำรวจภัยพิบัติเดินทางเข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน ทำให้ทราบว่าอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาสาสมัครฉือจี้จึงคอยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตลอด จนต่อมาได้ทราบว่า เนื่องจากช่วงเวลานั้นประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกัน ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีการระบายน้ำในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุมต่ำ โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา แบ่งปันว่า “โดยสภาพทางภมิศาสตร์ของทั้งสองตำบลจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เวลาเกิดฤดูน้ำหลากหรือน้ำล้นตลิ่ง ก็จะประสบปัญหาก่อนพื้นที่อื่น และเวลาน้ำลดก็จะลดหลังพื้นที่อื่นครับ”

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 32

20170827-042-bydatchanee resize

 

ขับขานบทเพลงบรรเลงดนตรี เพิ่มชีวิตชีวาให้กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรี 

 

27 สิงหาคม 2560 กิจกรรมรักษาพยาบาลฟรีของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยครั้งที่ 32 ครั้งนี้นอกจากจะมีผู้มารับบริการรักษา 600 กว่าคนแล้ว ยังมีผู้ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจจำนวนไม่น้อยมาร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทเสียสละแก่ผู้มารับบริการด้านการแพทย์ในสถานธรรมแห่งนี้

 

ชั้นเรียนจัดดอกไม้โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170821-014-bypitak resize

 

ชั้นเรียนจัดดอกไม้จิ้งซือ บ่มเพาะจิตใจอันดีงามให้นักเรียน

นอกจากการเรียนการสอนในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ยังมีชั้นเรียนวิถีชา และชั้นเรียนจัดดอกไม้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธฉือจี้ และปลูกฝังสิ่งดีงามลงในจิตใจของพวกเขา

 

ชาวไต้หวันล้มป่วยในต่างแดน ฉือจี้เคียงข้างดูแลดั่งญาติมิตร

 20170807-005-byratree resize

 

การดูแลผู้ป่วยชาวไต้หวัน

 

คุณเจิ้งชาวไต้หวัน วัย 36 ปี ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวไทยและเกิดเป็นลมหมดสติที่โรงแรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา และโรงแรมได้รีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในพื้นที่พัทยา จนเมื่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถทำการรักษาได้ จึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (ภาคปฏิบัติ)

20170813-002-bytar resize

 

เรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยตนเอง ใจจึงปีติด้วยความสุข


การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะช่วงที่ 2 เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จัดขึ้นในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 โดยในวันที่ 12 สิงหาคมนั้น อาสาสมัครนำผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปยังโรงพยาบาลโพ-ธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ให้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

กิจกรรมป้อนข้าว ล้างเท้าสำนึกคุณ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

20170811-107-bywhanlop resize

 

ป้อนข้าว ล้างเท้าสำนึกคุณ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 

“สองสิ่งในโลกที่รอไม่ได้ คือ การทดแทนคุณและการทำความดี” เป็นคำสอนที่ท่านธรรมจารย์เจิ้งเอี๋ยน เน้นย้ำเสมอมา อีกทั้งยังเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

20170805-068-bylek resize

 

อบรมครูบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

 

ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเป็นครั้งแรก โดยมีงบสนับสนุนช่วยเหลือให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการคนละ 10,000 บาท ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆอันหลากหลาย ครูในสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศประมาณ 400,000 กว่าคน สามารถเลือกหลักสูตรอบรมได้ตามความสนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรี ครั้งที่ 31

20170730-001-bydatchanee

 

ยกระดับกิจกรรมรักษาพยาบาล เพิ่มบริการตัดแว่นฟรี

ยกระดับกิจกรรมรักษาพยาบาล เพิ่มบริการตัดแว่นฟรี
30 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมบริการชุมชน รักษาพยาบาลฟรีได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ซึ่งกิจกรรมนี้ทางมูลนิธิฯจัดเป็นครั้งที่ 37 และต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งแล้ว วันนี้มีผู้มารับบริการค่อนข้างมากกว่าเดือนที่ผ่านมา รวมมีผู้มารับบริการ 700 กว่าคน ภายใต้การให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครฉือจี้ในจุดบริการต่างๆ ได้แก่ จุดรับบัตรคิว จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดรอพบแพทย์ ห้องตรวจ จุดรับยา คลินิกฟัน จุดบริการตัดผมฟรี เป็นต้น ในครั้งนี้ยังมีบริการตัดแว่นฟรี ให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในเบื้องต้น

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 20170724-040-bywhanlop resize

 

ต้อนรับคณะผู้มาเยือน ด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม

 

“ฉันคิดว่าเรื่องของฉือจี้เป็นแบบอย่างของโลกในการระดมสรรพกำลังของจิตอาสา มาร่วมทำงานที่เป็นสิ่งดีๆให้กับสังคม” คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด แบ่งปันความรู้สึกในขณะเยี่ยมชมโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จากการเดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ที่ไต้หวัน ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสี่มหาภารกิจ แปดรอยธรรม ทำให้คุณหญิงชฎารู้สึกประทับใจกับแนวคิดการดำเนินงานของมูลนิธิพุทธฉือจี้ เมื่อทราบว่าในเมืองไทยมีโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คุณหญิงชฎาจึงมีความสนใจอยากเดินทางมาเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการสอนคุณธรรมจริยธรรม และการบ่มเพาะความมีจิตอาสาแก่เด็กๆของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

 

กิจกรรมแนะนำพุทธฉือจี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ

20170721-066-bytar resize

 

แนะนำมูลนิธิพุทธฉือจี้ในศูนย์ปฏิบัติธรรมของภิกษุณี นำเยาวชนเรียนรู้คุณธรรมนำจิตใจ

 

เนื่องด้วยภิกษุณีรัตนาวลี ได้ติดต่อมายังมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เพื่อบอกเล่าและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรือนรับรองของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งสตรีนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านและภิกษุณี ดร.ลี พำนักอาศัยอยู่ ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 หลังได้รับคำชี้แนะจากท่านธรรมาจารย์แล้ว 19 เมษายน 2559 อาสาสมัครฉือจี้จึงมุ่งหน้าไปยังจ.ระยอง ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางเกือบ 2 ชั่วโมง เพื่อสำรวจความเสียหาย และให้กำลังใจภิกษุณี

พระภิกษุจากสถาบันธรรมชัยและจิตอาสาชมรมเรารักคลองสามเยี่ยมชมมูลนิธิพุทธฉือจี้

20170717-005-bylek resize

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความปีติ บอกเล่าเรื่องราวฉือจี้ด้วยความสุขใจ


“ จะทำยังไงให้คนมีเมตตา แล้วนำความเมตตา ความรักมอบให้สู่ผู้อื่นต่อไปได้ นี่คือจุดประสงค์ของฉือจี้ ” ดร.เรียม ศรีทอง เป็นตัวแทนอาสาสมัครฉือจี้ แบ่งปันแนวคิดการช่วยเหลือผู้อื่นของมูลนิธิพุทธฉือจี้ให้แขกผู้มีเกียรติรับฟัง โดยครั้งนี้เป็นพระภิกษุจากสถาบันธรรมชัย 27 รูป และจิตอาสาชมรมเรารักคลองสาม 33 ท่าน ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 

เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ เขตคลองเตย กทม.

 S  3276856 resize

 

มอบความรักและอาทร ทุกย่างก้าวเพื่อชุมชน

“ก้าวเข้าสู่หมู่มวลชน มอบความรักอันยิ่งใหญ่ จุดประกายกุศลจิตภายใต้จิตใจทุกผู้คน นำความรักอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ชุมชนอย่างลงลึก” นี่คือแนวคิดของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเอี๋ยน อาสาสมัครฉือจี้ให้การดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง นำความห่วงใยไปปลอบโยนผู้ยากไร้ เคียงข้างดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกเขาไม่เคยขาดหาย

อาสาสมัครฉือจี้ร่วมแบ่งปัน “การเสริมสร้างพลังทางสังคม” ในเวทีประชุมสัมมนา

20170708-028-bydatchanee resize

 

การประชุมพุทธศาสนาเและมนุษยธรรมในเอเชีย

 

หน่วยงานและองค์กรร่วมประชุมสัมมนา สร้างเครือข่ายด้านมนุษยธรรม

ความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมายนัก ผู้ตกทุกข์ได้ยากนับวันก็มากขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ผู้คน จึงต้องการคุณ ฉันและเขามาร่วมกันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ดูแลเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้

ชั้นเรียนกราฟฟิคดีไซน์ของผู้ลี้ภัย

20170629-86-byxiaolian resize

 

เรียนรู้ด้วยตนเอง พลิกเปลี่ยนชีวิต เสียสละสร้างวัฏจักรแห่งรักอันยิ่งใหญ่

 

“อย่าดูแคลนตนเอง เพราะคนเรามีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด” เนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งทางศาสนา คุณอาซีฟในวัยเพียง 20 ปี ต้องลี้ภัยจากปากีสถานมาพร้อมกับครอบครัว จนมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นจุดเริ่มต้นชีวิต “ผู้ลี้ภัย” ของพวกเขา ด้วยเพราะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ แม้จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อไปสมัครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ตามสถานศึกษาต่างๆ กลับได้รับคำตอบเป็นคำปฏิเสธมาโดยตลอด

 

เนื้อหาอื่นๆ...